Regulamin obiektu

1. Goście przebywający w Ośrodku „w Akacje”, zobowiązani są do przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

 

2. Do korzystania z domku letniskowych uprawnione są tylko i wyłącznie osoby zameldowane.  W domku może zamieszkiwać maksymalnie 6 osób.

 

3. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu poza okres umówiony, jeśli poza okresem umówionym nie nastąpiła inna rezerwacja. Właściciel nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu lokalu w przypadku braku wolnych miejsc. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna 22:00-7:00.

 

4. Rezerwacja domku następuje po wpłacie zadatku którego kwota ustalana jest indywidualnie. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt wraz z opłatą klimatyczną należy zapłacić przelewem lub gotówką podczas meldowania – niezwłocznie po przyjeździe do Ośrodka (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.

 

5.  Obowiązuje kaucja w wysokości 300-1000 zł/domek, w poczet zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia sprzętu będącego na wyposażeniu domków. Kaucja zostaje zwrócona w dniu wyjazdu jeśli nie zostaną stwierdzone żadne zniszczenia bądź braki w wyposażeniu domków. Z kaucji rozliczona zostanie opłata za zużycie prądu wg. wskazań licznika znajdującego się w domku. Stan licznika sprawdzany jest w momencie meldunku i w dniu wyjazdu przed zwróceniem kaucji.

 

6. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 30 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

 

7. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego obiektu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

 

8. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

9. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.

 

10. W domku znajduje się pościel na jeden okres wynajmu.

 

11. Domki są zawsze posprzątane i takie należy pozostawić po swoim pobycie. Wszystkie naczynia muszą być umyte a śmieci wyrzucamy we własnym zakresie.

 

12. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w domku.  W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić właścicielowi w ciągu pierwszej godziny pobytu.

 

13.  Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających.

 

14. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia  domku prosimy  Gości o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg  kosztów naprawy bądź zakupu i musi być uregulowana najpóźniej  w dniu wyjazdu.

 

15. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

 

16. Za rzeczy pozostawione w domku Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

 

17. Przebywanie psów (tylko z ważnym świadectwem szczepień) na terenie domku dozwolone jest po wcześniejszym ustaleniu z Właścicielem. Psy poza domkiem mogą przebywać jedynie w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym.

 

18. Mieszkańcy domku letniskowego mogą parkować tylko swoje samochody tylko i wyłącznie przy domku lub na parkingu znajdującym się na działce.  Parking dla naszych gości jest bezpłatny i mieści się na terenie kompleksu domków. Parking jest niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

 

19. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia  domku, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym właściciela.

 

20. Należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny),  nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych  lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.

 

21. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia ognisk, poza miejscem do tego celu wyznaczonym.

 

22. We wszystkich domkach obowiązuje zakaz:

a) palenia tytoniu. Osoby palące prosimy o wychodzenie na taras a w trosce o czystość korzystanie z popielniczek.

b) smażenia ryb. Bardzo prosimy o smażenie i grillowanie ryb na zewnątrz

 

23. Właściciel  zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu  domku przez Gości, nie przestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających  w rażący sposób wypoczynek innym gościom.

 

24. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek w domku. Wszelkie środki czystości udostępniamy na życzenie. Ewentualne trwalsze zanieczyszczenia bardzo prosimy zgłaszać natychmiast.

 

25. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.

 

26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

 

27. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

28. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.

29. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie Właściciela lub uprawnionego Przedstawiciela.